| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Dydnia

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 póz. 969 późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 póz. 1682 z późn. zm) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa należności podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Poboru w drodze inkasa należności podatkowych, o których mowa w § l dokonują następujący inkasenci:

1) w sołectwie Dydnia - sołtys Roman Janowicz

2) w sołectwie Grabówka - sołtys Józef Pelczar

3) w sołectwie Jabłonka - sołtys Stanisław Pałys

4) w sołectwie Końskie - sołtys Andrzej Orłowski

5) w sołectwie Krzemienna - sołtys Stanisław Grzesiewicz

6) w sołectwie Krzywe - sołtys Józef Toczek

7) w sołectwie Niebocko - Danuta Kopczyk zam. Niebocko nr 238 a

8) w sołectwie Niewistka - sołtys Michał Pałys

9) w sołectwie Obarzym - Barbara Wójcik zam. Obarzym 42

10) w sołectwie Temeszów - sołtys Andrzej Kłyż

11) w sołectwie Ulucz - Natalia Stareńczak zam. Ulucz 27/1

12) w sołectwie Witryłów - sołtys Władysława Wiśniowska

13) w sołectwie Wydrna - Bogumiła Świątek zam. Wydrna 70

§ 3. Tytułem wynagrodzenia za inkaso inkasenci określeni w § 2 otrzymują stawkę procentową od kwot zainkasowanych w wysokości: 7 %.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/100/2008 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia oraz uchwała nr XVIII/123/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały własnej nr XV/100/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »