| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 5 października 2011r.

zawarte w Jarosławiu pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Radymno w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Radymno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) oraz art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) strony ustalają, co następuje:

§ 1. Gmina Miejska Jarosław zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić mieszkańcom Gminy Radymno z zaburzeniami psychicznymi, możliwość korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu.

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w §1, zwany dalej ŚDS, jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław i gmin ościennych.

§ 3. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Podkarpacki w formie dotacji udzielanej Gminie Miejskiej Jarosław.

§ 4. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie po skompletowaniu dokumentacji, w tym po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, skierowany zostanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

§ 5. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i ewentualną odpłatność za korzystanie z usług w tym Domu wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z up. Burmistrza Miasta Jarosławia
Z-ca Burmistrza


Bogdan Wołoszyn

Wójt Gminy Radymno


Stanisław Ślęzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »