| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Brzyska

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 i   art. 16 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) oraz art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11,  
§ 12 i   § 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.)  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Brzyska na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery i   granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z   brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ustalony w   § 1   podział na obwody głosowania w   przypadku wyborów samorządowych będzie miał zastosowanie dopiero od wyborów przeprowadzonych w   związku z   upływem bieżącej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  

2.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Od uchwały wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Krośnie w   terminie 5   dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/177/2013
Rady Gminy Brzyska
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Podział Gminy Brzyska na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i   granic  

 

Numer obwodu głosowania  

Granice obwodu głosowania  

Siedziba obwodowej komisji wyborczej  

1  

Sołectwo Błażkowa   numery: 28-36,41-104, 105-115, 117-146, 148-151A, 152, 154B, parzyste:156B-158,159, 165,203-205, 271-305, 324-329, 335, 338-339, 340A ,342, 345  

Świetlica Szkoła Podstawowa w   Błażkowej  

2  

Sołectwo Błażkowa,   numery- 1-26, 38-40, 104A, 116, 147, 151B, parzyste: 152A-152B, 153-154, 157, 155-156A, 160-164, parzyste:166-168, 167, 169, 169A, 169B-172, 172A, 173, 173A, 174-175, 175A-202, 210-270, 310-323, 330-334, 336, 341, 343, 344, 346-348  

Sala lekcyjnaSzkoła Podstawowa w   Błażkowej  

3  

Sołectwo Brzyska,   numery: 83-84A, 84B, 85-88C, 89-90A, 95-168, nieparzyste:169-169B, 170-216A, 218-220B, 221, 222-276, parzyste:278-278A, 340, parzyste:356-356A, 357, 359, 361, 364, 368, 370, 379, 385, 388-391, 393-394, nieparzyste:395-399, 415  

Sala lekcyjnaSzkoła Podstawowa w   Brzyskach  

4  

Sołectwo Brzyska,   numery: 4-13, 15-28A, 29, nieparzyste: 29A-29B, 30-82, 91-94, 279-326, nieparzyste:327-329, 328, parzyste:330-330A, 331-332, 332A, 333-336, nieparzyste:337-339, 338, nieparzyste:341-343, 342, 349, 350, parzyste:358-362, nieparzyste:363-365, 366-367, nieparzyste:369-371, 372-373, parzyste:374-376, nieparzyste:375-377, parzyste:378-380, nieparzyste:381-383, 382, 384, 386-387, 392, parzyste:396-400, nieparzyste:401-403, 402, 404-408   Sołectwo Kłodawa  

ŚwietlicaSzkoła Podstawowa w   Brzyskach  

5  

Sołectwo Ujazd  

Dom Ludowy w   Ujeździe  

6  

Sołectwo Wróblowa  

Dom Ludowy w   Wróblowej  

7  

Sołectwo Lipnica Dolna   Sołectwo Dąbrówka  

Dom Ludowy w   Dąbrówce  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Czesław   Węgrzyn

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »