| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/367/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego

z dnia 30 października 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/285/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. - Uchwała budżetowa na rok 2013

Na podstawie art. 12 ust. 5, ust. 8 d i ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ) oraz art. 94 ust. 1 i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm. )

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje :

§ 1.


W Uchwale Nr XXIX/285/2012 Rady Powiatu Jarosławskiegoz dnia 28 grudnia 2012 r.  - Uchwała budżetowa na rok 2013 w § 6 dodaje się ust. 3 o treści :

Ustala się plan przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej Pawłowe Sioło
w Pawłosiowie , stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn.: Plan przychodów
i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej Pawłowe Sioło w Pawłosiowie na 2013 r. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały..

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Powiatu


Leszek Szczybyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Uchwała Nr XXXIX/367/2013
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 30 października 2013 r.

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXIX/285/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego

              z dnia 28 grudnia 2012 r.  - Uchwała budżetowa na rok 2013


PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - CENTRUM  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ

              „PAWŁOWE SIOŁO” W PAWŁOSIOWIE  NA 2013 R.

852 – 85232

PRZYCHODY

              Ogółem przychody 14 000 zł               w tym :

a) refundacja z PUP w Jarosławiu świadczenia reintegracyjnego

dla uczestników CIS 5 251 zł

b) dotacja podmiotowa z Powiatu Jarosławskiego na działalność bieżącą 7 000 zł

c) darowizna pieniężna 1 749 zł

RAZEM 14 000 zł

KOSZTY

Ogółem koszty 14 000 zł

w tym :

a) wydatki bieżące 14 000 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 430 zł

- wydatki rzeczowe 3 319 zł

- świadczenia reintegracyjne dla uczestników 5 251 zł

b) wydatki inwestycyjne 0

c) wpłaty do budżetu 0

              RAZEM 14 000 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »