| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/285/2013 Rady Gminy Orły

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Orły

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r. poz. 594), art. 6   ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2012 r. poz. 391 z   późn. zm.),   Rada Gminy uchwala, co następuje   :  

§   1.  
Uchwała określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z   terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Orły, o   których mowa w   art. 6   ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U.z 2012 roku, poz. 391 ze zm.) a   zwanymi dalej właścicielami nieruchomości.  

§   2.  
 

1.   Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w   wysokości:  

1)   za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z   jednego pojemnika o   objętości 110 l - 40,00 zł; za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z   jednego pojemnika o   objętości 1100 l - 120,00 zł.  

2.   Określa się górne stawki opłat w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   wysokości: 80,00 zł za 1m3.  

§   3.   1.   W przypadku gdy odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne), górne stawki opłat za usługi określa się w   wysokości:  

1)   za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych podlegających segregacji od jednego pojemnika lub worka o   objętości 110 l - 20,00 zł; za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych podlegających segregacji od jednego pojemnika o   objętości 1100 l - 90,00 zł;  

§   4.   Górne stawki opłat określone w   § 2   i § 3   są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i   usług).  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orły.  

§   6.   Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i   Gospodarki Komunalnej.  

§   7.   Traci moc uchwała nr XXII/242/09 Rady Gminy Orły z   dnia 24 lutego 2009 roku  
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszących przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Orły  


mgr   Małgorzata   Hawro

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »