| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Kołaczycach

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce

Na podstawie art. 20c ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1

Kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

10

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

2

Kandydat w danym roku kalendarzowym uzyskał prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty.

9

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

3

Jedno z rodziców wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo odbywa naukę w trybie dziennym.

5

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

4

Oboje rodziców wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo odbywa naukę w trybie dziennym.

10

Pisemne oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów).

5

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) lub rodzice wraz z wnioskiem kandydata złożyli wniosek o przyjęcie do tego samego przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) jego rodzeństwa.

8

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu (publicznej innej formie wychowania przedszkolnego).

Wniosek o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

6

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz.

7

Deklaracja o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

§ 2.

Kryteria o których mowa w §1, mają zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach


Stanisław Dunaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »