reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII / 219 / 16 Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 6 218,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące5 358,24 zł,

2) dochody majątkowe860,00 zł.

2. Tabela nr 1 wyszczególnia planowane zmiany w dochodach budżetowych
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 6 218,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 3 006,36 zł,

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 006,36 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 3 211,88 zł.

4. Tabela nr 2 wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w
układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 2. 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok dokonuje się przeniesienia
planowanych wydatków budżetowych i majątkowych pomiedzy działami klasyfikacji
budżetowej poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 19 000,00 zł oraz
zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19 000,00 zł, w tym:

zmniejszenia:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 19 000,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 000,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14 000,00 zł;

zwiększenia:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 17 000,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 500,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9 500,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 2 000,00 zł.

2. Tabela nr 3 wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Józef Misiura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 219 / 16
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

TABELA NR 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII / 219 / 16
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

TABELA NR 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII / 219 / 16
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

TABELA NR 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama