Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Dzikowiec

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2019 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe