| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/552/10 Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Kartuzach - Statut Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach.

1. § 1. Statutu otrzymuje brzmienie: "Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach zwany dalej Centrum Kultury "Kaszubski Dwór", działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

5) Postanowień niniejszego statutu."

2. § 10. ust. 1. Statutu otrzymuje brzmienie " Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kartuzy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach

Jerzy Pobłocki


Uzasadnienie

Rada Miejska posiada kompetencje do dokonywania zmian w statucie samorządowej instytucji kultury. Dotychczasowy statut Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2003 r. posiada regulacje, które odnoszą się do przepisów prawnych obecnie nieobowiązujących. Zachodzi więc konieczność dostosowania statutu do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »