| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 6/N/O/2011 Rady Miasta Słupsk

z dnia 6 lipca 2011r.

w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

zawarte na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.)

pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Sikorskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

zwaną dalej "Organizatorem",

a Powiatem Słupskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Słupskiego w osobach:

Sławomir Ziemianowicz - Starosta Słupski

Andrzej Bury - Wicestarosta Słupski

zwanym dalej "Uczestnikiem"

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja i realizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Chopina 3 w Słupsku - zwanym dalej ŚCKU.

2. Porozumieniem objęci są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ustce, dla którego organem prowadzącym jest "Uczestnik".

3. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

1. Stawka za uczestnictwo uczniów w zajęciach teoretycznej nauki zawodu została ustalona z uwzględnieniem kosztów funkcjonowania ŚCKU w przeliczeniu na liczbę zgłoszonych do kształcenia uczniów.

2. Koszt zadania będącego przedmiotem umowy tj. zajęć teoretycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2011/2012 określono w wysokości 297,00 złotych - koszt kształcenia za 1 turnus (zajęcia trwające cztery tygodnie) za jednego ucznia.

3. Organizator zapewni niezbędne warunki do zajęć.

4. Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków zawiera szkoła kierująca.

5. Szkoła kierująca zapewni Środkowopomorskiemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku regulamin i programy w zakresie realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu.

6. Liczba uczniów zostanie podana przez szkołę kierującą nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

7. Środki finansowe zostaną przekazane przez "Uczestnika" w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążającej na konto: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 ; BRE BANK S.A. 57114011530000217542001002 w wysokości określonej w § 2 pkt 2 Porozumienia .

8. W przypadku zwłoki w płatności naliczone będą ustawowe odsetki.

§ 3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści porozumienia zawierane będą w formie aneksu.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5.

1. Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. "Organizator" przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Sławomir Ziemianowicz


Wicestarosta

Andrzej Bury


Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta Miasta SłupskaKrzysztof Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »