| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/150/2012 Rady Gminy Tuchomie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.); Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012 r. poz. 587 z dnia 14 sierpnia 2012 r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (M.P. z 2012 r. poz. 743 z dnia 12 października 2012 r.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Masa całkowita

Stawka w złotych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

648,00

od 5,5 tony do 9 ton włącznie

946,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.138,00

2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

741,00

741,00

13

14

985,00

985,00

14

15

1.234,00

1.234,00

15

1.482,00

1.482,00

Trzy osie

12

17

967,00

967,00

17

19

967,00

967,00

19

21

1.482,00

1.482,00

21

23

1.488,00

1.488,00

23

25

2.123,00

2.123,00

25

2.123,00

2.123,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.047,00

2.047,00

25

27

2.047,00

2.047,00

27

29

2.223,00

2.223,00

29

36

2.840,00

2.840,00

36

3.037,00

3.037,00

3. ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Masa całkowita

Stawka w złotych

Od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.604,00

4. ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

1.729,00

1.729,00

25

36

1.976,00

1.976,00

36

2.223,00

2.223,00

Trzy osie

12

36

2.348,00

2.348,00

36

2.843,00

2.843,00

5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:

Masa całkowita

Stawka w złotych

od 7 ton i poniżej 12 ton

245,00

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka w złotych

Nie mnie niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

25

525,00

525,00

25

777,00

777,00

Dwie osie

12

28

525,00

525,00

28

33

1.174,00

1.174,00

33

36

1.612,00

1.612,00

36

1.875,00

1.875,00

Trzy osie

12

36

1.305,00

1.305,00

36

1.482,00

1.482,00

7. autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Ilość miejsc

Stawka w złotych

mniej niż 30 miejsc

1.105,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.382,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Bezhubka


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/150/2012
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 roku Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym, że nie mogą one przekraczać górnych granic stawek ogłoszonych w formie Obwieszczenia Ministra Finansów. Górne granice stawek podatku od środków transportowych corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki są podwyższane. W roku bieżącym Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 587 w dniu 2 sierpnia 2012 r., w którym to stawki te względem roku poprzedniego zostały podwyższone średnio o 4,0 %. Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. zostały obwieszczone przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 743 w dniu 12 października 2012 r. Przedstawione w projekcie uchwał stawki na rok 2013 zostały podwyższone o około 2% do obowiązujących w 2012 roku. Proponowane stawki zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje Rady Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »