| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest liczba gospodarstw domowych.

2. Gospodarstwo domowe - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 4.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników z danej nieruchomości i stawki opłaty określonej w § 5.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość jest wykorzystywana do celów użytkowych stanowi sumę opłat z części mieszkalnej obliczonej zgodnie z ust. 1 i opłat z części użytkowej, obliczonej zgodnie z ust 2.

§ 3. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów oraz od ilości osób w ramach 1 gospodarstwa domowego.

§ 4. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny wynosi dla 1 gospodarstwa domowego:

a) 1 osoba - 11 zł/ na miesiąc

b) od 2 do 3 osób - 22 zł/ na miesiąc

c) od 4 do 6 osób - 33 zł/ na miesiąc

d) od 7 i więcej osób - 44 zł/ na miesiąc

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady będą zbierane w sposób zmieszany wynosi dla 1 gospodarstwa domowego:

a) 1 osoba- 22zł/ na miesiąc

b) od 2 do 3 osób - 44 zł/ na miesiąc

c) od 4 do 6 osób 66 zł/ na miesiąc

d) od 7 i więcej osób 88 zł/ na miesiąc.

§ 5. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesięczny odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników wynosi:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane w sposób zmieszany zł/za miesiąc

120

39,50

240

78,20

360

116,10

1100

319,40

1500

431,20

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesięczny odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny w zakresie makulatury i odpadów wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych i metali, wynosi:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są zbierane w sposób selektywny zł/za miesiąc

120

19,75

240

39,10

360

58,05

1100

159,70

1500

215,60

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipnicy i w poszczególnych sołectwach Gminy Lipnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Megier

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »