| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Ryjewo

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Jednolity tekst: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się górne stawki opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminnym w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 130 / za 1 m3;

2) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 110 / za 1 m3.

2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) za wywóz nieczystości ciekłych - 37 / za 1m3

2) jednorazowe czyszczenie przydomowej oczyszczalni - 260 zł.

§ 2.

Tracą moc następujące uchwały:

1) Uchwała Nr XV/102/07 Rady Gminy Ryjewo z dn. 28 listopada 2007r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dn. 15 lutego 2006r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo;

2) Uchwała Nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Ryjewo z dn. 31 maja 2006r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dn. 15 lutego 2006r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo;

3) Uchwała Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dn. 15 lutego 2006r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryjewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Zima

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »