| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Ryjewo

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Jednolity tekst: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się górne stawki opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminnym w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 130 / za 1 m3;

2) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 110 / za 1 m3.

2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) za wywóz nieczystości ciekłych - 37 / za 1m3

2) jednorazowe czyszczenie przydomowej oczyszczalni - 260 zł.

§ 2.

Tracą moc następujące uchwały:

1) Uchwała Nr XV/102/07 Rady Gminy Ryjewo z dn. 28 listopada 2007r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dn. 15 lutego 2006r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo;

2) Uchwała Nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Ryjewo z dn. 31 maja 2006r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dn. 15 lutego 2006r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo;

3) Uchwała Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dn. 15 lutego 2006r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryjewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Zima

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »