| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Gardeja

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzący jest Gmina Gardeja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj: Dz. U z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 20 c, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rada Gminy
Gardeja uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na potrzeby drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gardeja:

L.p.

Kryterium

Wartość punktowa

1.

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni
opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

6

2.

Dziecko, którego rodzic/prawny
opiekun wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

3

3.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola

2

§ 2.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Cykał


Załącznik do Uchwały Nr X/43/2015
Rady Gminy Gardeja
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »