| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/268/10 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami /, art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami / , Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- 0,66 zł od 1 m2 powierzchni

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 3,19 zł od 1 ha powierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,21 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych

- 0,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 6,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

- 3,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/211/09 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Warzecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »