| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.),

Rada Miejska w Ciężkowicach, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych, na podatek od nieruchomości w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXVI/315/05 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach


Zdzisław Szczerba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomođci

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/11
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomođci

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »