Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Starosty Bialskiego

z dnia 18 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ) ustalam i ogłaszam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bialskiego w 2010 r.
§ 1. W 2010r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców niżej wymienionych Domów Pomocy Społecznej ustalam w wysokości :
Lp Dom Pomocy Społecznej Miesięczny koszt utrzymaniaw zł.
1 DPS w Kozuli 2.565,00
2 DPS w Kostomłotach 2.541,75
3 DPS w Konstantynowie 2.715,38
4 DPS w Kodniu 1.843,48
§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe