reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/218/10 Rady Gminy Żółkiewka

z dnia 12 lutego 2010r.

w sprawie szczególowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się doroczne nagrody Gminy Żółkiewka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane mieszkańcom Gminy Żółkiewka, osobom fizycznym lub osobom prawnym i innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania z dziedziny kultury i sztuki.
2. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.
3. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej, a także ochronę kultury, pielęgnowanie i ochronę tradycji kultury regionu, edukację kulturalną oraz za całokształt działalności kulturalnej.
4. Nagrody mogą być przyznawane z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych.
§ 3. 1. Nagrody mogą być indywidualne lub grupowe.
2. Nagroda może być przyznana w danym roku tylko raz tej samej osobie fizycznej lub prawnej, zespołowi lub jednostce organizacyjnej.
§ 4. 1. Nagrody przyznawane są łącznie, jako dyplom okolicznościowy i nagroda pieniężna.
2. Nagrody pieniężne wypłacane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik do uchwały.
3. Jednorazowa wysokość pieniężnej nagrody indywidualnej nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł brutto, a wysokość nagrody grupowej nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł brutto.
§ 5. 1. Nagrody przyznawane są corocznie przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków, zwanej dalej Komisją.
2. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej, radni - członkowie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury.
3. Przewodniczącego Komisji wybierają jej członkowie w drodze głosowania.
4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 6. Nagrody przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Przewodniczącego Rady Gminy;
2) Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki;
3) Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce.
§ 7. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród można składać w terminie do 31 października każdego roku w sekretariacie Urzędu Gminy Żółkiewka.
2. Wnioski w sprawie przyznania nagród w 2010 r. należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r.
§ 8. Informacje o przyznanych nagrodach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Żółkiewka.
§ 9. Nagrody wręczane są uroczyście przez Wójta Gminy podczas gminnych uroczystości.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/218/10
Rady Gminy Żółkiewka
z dnia 12 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama