reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/116/12 Rady Gminy Tuczna

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 10, ust 1, ust.2, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) przy uwzględnianiu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. 2012. poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.(M.P. 2012. poz.743), Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 681,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 807,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 934,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 875,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 495,00 zł;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 893,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1464,00 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r., traci moc uchwała Nr XII/59/11 Rady Gminy Tuczna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 199, poz. 3080).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Harasimiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/116/12
Rady Gminy Tuczna
z dnia 30 listopada 2012 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita ( w tonach)


Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1023

1149

13

14

1065

1271

14

15

1101

1393

15

1139

1635

Trzy osie

12

17

1091

1149

17

19

1149

1212

19

21

1212

1271

21

23

1271

1393

23

25

1393

1998

25

1393

1998


Cztery osie i więcej

12

25

1271

1393

25

27

1393

1635

27

29

1635

2117

29

31

2240

3027

31

2240

3027


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/116/12
Rady Gminy Tuczna
z dnia 30 listopada 2012 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa( w tonach)


Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1030

1091

18

25

1150

1393

25

31

1393

1513

31

1877

2205

Trzy osie i więcej

12

40

1635

2240

40

2239

3088


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/116/12
Rady Gminy Tuczna
z dnia 30 listopada 2012 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)


Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

666

728

18

25

728

786

25

786

848

Dwie osie

12

28

786

1030

28

33

989

1271

33

38

1271

1635

38

1513

2118

Trzy osie i więcej

12

38

1150

1393

38

1393

1635

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama