| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/99/12 Rady Gminy Wojcieszków

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Wojcieszków na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawieart. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie skargi wyborców zamieszkałych w gminie Wojcieszków, Rada Gminy Wojcieszków uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Wojcieszków na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery i granice poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej.

§ 5. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/84/12 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Wojcieszków na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Barszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/99/12
Rady Gminy Wojcieszków
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nr okręgu

Granice okręgu

1

CIĘŻKIE, HERMANÓW, KOLONIA BYSTRZYCKA

2

SIEDLISKA

3

ŚWIDERKI

4

WÓLKA DOMASZEWSKA, ZOFIBÓR

5

WOLA BYSTRZYCKA

6

MARIANÓW, NOWINKI, WOLA BOBROWA

7

OSZCZEPALIN PIERWSZY, ZOFIJÓWKA

8

OSZCZEPALIN DRUGI

9

WOJCIESZKÓW: ALEJA LIPOWA, CEGIELNIANA, GENERAŁA FRANCISZKA KLEEBERGA, LEŚNA, OGRODOWA, OKOPOWA, PARKOWA, PARTYZANTÓW, POLNA, SPÓŁDZIELCZA

10

WOJCIESZKÓW: BURZECKA, CMENTARNA, GRONDOWA, HENRYKA SIENKIEWICZA, KOŚCIELNA, PLAC WŁADYSŁAWA PRÓCHNIEWICZA

11

GLINNE, WOLA BURZECKA

12

BURZEC: 1-87, 89-89A, 91, 126-132

13

BURZEC: 88, 90, 92-125, od 133 do końca,

14

BYSTRZYCA: 1-33, 57-74, 84-117A, 121-129

15

BYSTRZYCA: 34-56, 75-83, 118-120C, od 130 do końca, HELENÓW , OTYLIN

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Barszcz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »