| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/52/2015 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Finansowej i Budżetu - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2015 rok z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.313.513,39 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 5.360.400,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.953.113,39 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.560.402,39 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.246.889,00 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu ustalone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik Nr 4 - Inwestycje gminne realizowane w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 6 - Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 7 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 8 - Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krystyna Borkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/52/2015
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów w budżecie na rok 2015;


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/52/2015
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany wydatków w budżecie na rok 2015;


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/52/2015
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy Łęczna w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/52/2015
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Inwestycje gminne realizowane w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/52/2015
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/52/2015
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w
2015 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/52/2015
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/52/2015
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »