| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII /67/2015 Rady Gminy Nielisz

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) - Rada Gminy Nielisz uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzory formularzy w zakresie:

1) podatku od nieruchomości:

a) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

b) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

c) wzór danych o nieruchomościach ZN-1/A, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

d) wzór danych o zwolnieniach w podatku od nieruchomości ZN-1/B, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,

2) podatku rolnego:

a) wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,

b) wzór deklaracji na podatek rolny DR-1, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,

c) wzór danych o nieruchomościach rolnych ZR-1/A, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały,

d) wzór danych o zwolnieniach w podatku rolnym ZR-1/B, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały,

3) podatku leśnego:

a) wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały,

b) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DL-1, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały,

c) wzór danych o nieruchomościach ZL-1/A, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały,

d) wzór danych o zwolnieniach w podatku od nieruchomości ZL-1/B, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały,

§ 2.

. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/55/11 Rady Gminy Nielisz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego / Dz.Urz. Woj. Lub.z 2012r. poz. 784/ i uchwała Nr XV/68/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego / Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r. poz. 1249/.

§ 3.

. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nielisz.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Nielisz


Jerzy Nowiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII /67/2015
Rady Gminy Nielisz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »