Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/185/2020 Rady Miasta Łuków

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2020 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe