Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/133/2020 Rady Gminy Trzeszczany

z dnia 30 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe