reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Lubomino

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr. 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009r. Nr 52 , poz. 420 i Nr 157 ,poz.1241 , z 2010r. Nr 28 , poz. 142 i 146 , Nr 40 poz. 230 i Nr 106 ,poz. 675 z 2011r. Nr 21 , poz. 113, Nr 117,poz.679 ,Nr 134 ,poz.777 ) i art.10 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 i Nr 96 ,poz. 620 , Nr 225 , poz.1461 i Nr 226 , poz.1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz. 1016 )
Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje :
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubomino Nr XXXIX/194/2010 z dnia 21października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. ( Dz. Urz.Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 190 , poz. 2423 )
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego .
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubomino .
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko
Załącznik do Uchwały Nr XI/54/2011
Rady Gminy Lubomino
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama