| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/87/12 Rady Gminy Wilczęta

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2012 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d") oraz lit. "i") ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/76/2011 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.062.804,53 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 144.922,53 zł i przeniesienia na kwotę 179.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 9.887.369,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1.175.435,53 zł."
2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.231.112,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 218.594,00 zł i przeniesienia na kwotę 67.863,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 9.345.657,92 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 885.454,08 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 476.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 491.871,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1.961.895,00 zł;
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł",
3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 831.692,53 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5".
4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Przychody budżetu w wysokości 352.743,00 zł, rozchody w wysokości 1.184.435,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5",
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta

Andrzej Pańczuk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/87/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/87/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/87/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/87/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/87/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik5.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »