reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/189/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 28 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281; Dz.U. z 2012r. poz. 567) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, zm. Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204, Dz.U 2003r. Nr 137, poz. 302, Dz.U. 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz. 1172, Dz.U. z 2008r. Nr 157 poz.976, Dz.U. z 2009r. Nr 118 poz. 989, Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 i Nr 197 poz. 1309, Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz.13, Nr 112 poz. 654 i Nr 122 poz. 696), oraz art. 34a ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601, zm. Dz.U. 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, Dz.U. z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935, Dz.U. z 2008r. nr 219 poz. 1408; Dz.U. z 2009r. Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 244, poz. 1454) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/138/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14.02.2008r. - uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz rodzaje dokumentów poświadczające w/w uprawnienia - otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kętrzynie


Halina Krystyna Piasecka


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/189/12
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ RODZAJE DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCE W/W UPRAWNIENIA.

§ 1. Ustala się następujące uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz rodzaje dokumentów poświadczające w/w uprawnienia:

l.p.

Przejazd bezpłatny

Dokument potwierdzający uprawnienie

1

Posłowie i senatorowie

legitymacja posła lub senatora

2

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

legitymacja inwalidy wojennego

3

Uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych,dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych oraz inne dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

legitymacja szkoły specjalnej, orzeczenie o niepełnosprawności

4

Jedno z rodziców lub opiekun dziecka wymienionego w punkcie 3 przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu ucznia do placówek szkolnych i opiekuńczych niezależnie od obecności niepełnosprawnego dziecka

dowód tożsamości

§ 2. Ustala się następujące uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz rodzaje dokumentów poświadczające w/w uprawnienia:

l.p

Ulgowy - 50%

Dokument potwierdzający uprawnienie

1

Studenci szkół wyższych

legitymacja studencka

2

Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich

3

Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia

dokumenty rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku, ewentualnie akt urodzenia

4

Uczniowie szkół podstawowych, dziennych szkół ponadpodstawowych i policealnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia

legitymacja szkolna

5

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

dowód osobisty

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama