reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/190/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281; Dz.U. z 2012r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz. 13, zm. Dz.U. z 2011r. Nr 228 poz.1368), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kętrzynie


Halina Krystyna Piasecka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/190/12
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KĘTRZYNA, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIEJSKA KĘTRZYN

Lp.

Lokalizacja przystanku

Ilość przystanków

1

Bałtycka

1

2

Bolesława Chrobrego (Kościół Alberta)

1

3

Bolesława Chrobrego (Warmia) kierunek Osiedle Piastowskie

1

4

Bolesława Chrobrego (Warmia) kierunek Dworzec PKP

1

5

Ignacego Daszyńskiego (Aria)

1

6

Ignacego Daszyńskiego (ZODIAK)

1

7

Dworcowa (Dworzec PKP)

1

8

Dworcowa (ZAMEK)

1

9

Gdańska (kierunek Straż Graniczna)

1

10

Gdańska (kierunek Dworzec PKP)

1

11

Górna (MOPS)

1

12

Władysława Jagiełły (MTI)

1

13

Władysława Jagiełły (Ogrody Działkowe)

1

14

Władysława Jagiełły (ZDZ)

1

15

Kazimierza Wielkiego (ZS Nr1)

1

16

Królowej Jadwigi

1

17

Mazowiecka (MAGRA)

1

18

Mazowiecka (OCMB)

1

19

Mazurska (kierunek Straż Graniczna)

1

20

Mazurska kierunek Dworzec PKP

1

21

Romualda Mielczarskiego

1

22

Ogrodowa (SP Nr 3)

1

23

Ogrodowa (Z-d Energetyczny)

1

24

Plac Grunwaldzki (Starostwo)

1

25

Plac Słowiański

1

26

Pocztowa (Cmentarz)

1

27

Poznańska (ZSB) kierunek Straż Graniczna

1

28

Poznańska (ZSB) kierunek Dworzec PKP

1

29

Macieja Rataja

1

30

Władysława Reymonta

1

31

Gen. Władysława Sikorskiego (Straż Graniczna)

1

32

Gen. Władysława Sikorskiego (przy Sądzie Rejonowym)

1

33

Gen. Władysława Sikorskiego 61

1

34

Gen. Władysława Sikorskiego (Pelcowizna)

1

35

Gen. Władysława Sikorskiego (PSS Sezam)

1

36

Gen. Władysława Sikorskiego (Apteka)

1

37

Wojska Polskiego (Zespół Szkół) kierunek Osiedle Piastowskie

1

38

Wojska Polskiego (Zespół Szkół) kierunek Dworzec PKP

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/190/12
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KĘTRZYNA, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIEJSKA KĘTRZYN.

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn, mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zawartej z gminą lub działającym w jej imieniu zarządzającym przystankami.

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika),

5. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Miejską Kętrzyn.

6. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

7. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.

8. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,

2) powiadamiania gminy lub działającego w jej imieniu zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta,

3) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków komunikacji.

§ 3. Gmina lub działający w jej imieniu zarządca przystankami może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama