| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/187/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołdap

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. Za usługi świadczone przez uprawnione podmioty w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala się następujące górne stawki opłat:

2. za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: z pojemnika typu SM 2000 l - 130,00 zł brutto, z pojemnika typu PA lub SM 1100 l - 65,00 zł brutto, z pojemnika typu PA 660 l - 50,00 zł brutto, z pojemnika typu PA 360 l - 35,00 zł brutto, z pojemnika typu PA 240 l - 28,00 zł brutto, z pojemnika typu PA 120 l - 20,00 zł brutto, worki na odpady typu HDPE o pojemności 60 l - 10,00 zł brutto, worki na odpady typu HDPE o pojemności 30 l - 5,00 zł brutto,z pojemnika typu KP-7 (7 m3) - 350,00 zł brutto.

32. za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny: z pojemnika typu SM 2000 l - 123,50 zł brutto, z pojemnika typu PA lub SM 1100 l - 61,75 zł brutto, z pojemnika typu PA 660 l - 47,50 zł brutto, z pojemnika typu PA 360 l - 33,25 zł brutto, z pojemnika typu PA 240 l - 26,60 zł brutto, z pojemnika typu PA 120 l - 19,00 zł brutto, worki na odpady typu HDPE o pojemności 60 l - 9,50 zł brutto, worki na odpady typu HDPE o pojemności 30 l - 4,75 zł brutto,z pojemnika typu KP-7 (7 m3) - 332,50 zł brutto.

3) odbiór i transport nieczystości ciekłych - 38,00 zł brutto za 1 m3.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/271/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołdap.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »