reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/186/12 Rady Gminy Purda

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów:

1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 3 osób włącznie;

2) dwa pojemniki o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 4 do 8 osób;

3) ilość pojemników zapewniająca pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w pkt 1 i 2 dla gospodarstwa domowego liczącego powyżej 8 osób;

4) właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiazani są dostosować ilość pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w pkt 1. Dopuszcza się pojemniki o pojemności 1100 l odpowiadające 9 pojemnikom 120 l.

§ 2. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów:

1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 8 osób włącznie;

2) dwa pojemniki o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 8 do 16 osób;

3) ilość pojemników zapewniająca pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w pkt 1 i 2 dla gospodarstwa domowego liczącego powyżej 16 osób;

4) właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiazani są dostosować ilość pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w pkt 1. Dopuszcza się pojemniki o pojemności 1100 l odpowiadające 9 pojemnikom 120 l.

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) odpady niesegregowane - co dwa tygodnie;

2) odpady zbierane i gromadzone selektywnie nie rzadziej niż co 4 tygodnie;

3) odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż 1 raz w roku;

§ 4. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych do którego można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w tym: odpady komunalne ulegające biodekradacji, opakowania wielomateriałowe, metal, chemikalia ( farby, lakiery, opokowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, zużyte opony.

§ 5. Określa się, że odpady niebezpieczne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące: leki termometry rtęciowe, baterie i akumulatory odbierane będą w zorganizowanych przez gminę punktach zbiórki, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.bip.purda.pl i w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda


Regina Szpindor

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama