reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/41/13 Rady Gminy Rybno

z dnia 1 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1, w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56 poz.458, Nr 67 poz.572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. Nr 908, Nr 1544, z 2013 r. Nr 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z ramowych planów nauczania lub organizacji pracy w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć lub przekracza ten wymiar, zobowiązany jest do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni tygodniowy wymiar godzin w ciągu roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin określonemu w art. 42 ust. 3 lub określonemu na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

2. Praca wykonywana w wymiarze ustalonym na podstawie zasad określonych w ust. 1, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin przekraczać z tego tytułu 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

4. Średni wymiar zajęć obliczony zgodnie z treścią ust. 1 powinien być umieszczony w arkuszu organizacyjnym i podany do wiadomości nauczyciela przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 2. 1. Dla nauczyciela, któremu w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w §1 ust. 1.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć i realizującemu różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, należy w umowie o pracę określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu rozliczeniowego.

3. Godziny obowiązkowych zajęć przydzielone w arkuszu organizacyjnym, a niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane.

4. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Ligman

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama