| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.38.2015 Rady Powiatu w Giżycku

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Giżycki w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela o wartość określoną w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Rozmiar obniżek
w stosunku do
obowiązkowego
wymiaru godzin
zajęć

1.

Dyrektor szkoły - zespołu każdego typu* liczącej:
do 200 uczniów **
201-400 uczniów
powyżej 401 uczniów


11/18
13/18
15/18

2.

Wicedyrektor szkoły - zespołu każdego typu* liczącej:
201-400 uczniów **
powyżej 401 uczniów


9/18
11/18

3.


Dyrektor szkoły - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego liczącego:
do 120 uczniów
powyżej 120 uczniów11/18
13/18

4.

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego liczącego powyżej 120 uczniów


9/18

5.


Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji realizujący godziny w:
a) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
b) Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
c) Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli15/20
22/30
13/18

6.


Wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji realizujący godziny w:
a) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
b) Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
c) Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli10/20
15/30
9/18

7.

Kierownik szkolenia praktycznego

9/18

8.

Kierownik internatu, szkolnego schroniska młodzieżowego liczącego: do 100 wychowanków
od 101 - 150 wychowanków
powyżej 150 wychowanków


18/30
20/30
25/30

9.

Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego -Międzyszkolnej Bazy Sporów Wodnych

12/18

10.

Wicedyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego - Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych

9/18

* szkołą -zespołem w rozumieniu niniejszej uchwały jest również Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli

** pod pojęciem ucznia należy rozumieć także słuchacza w szkole dla dorosłych oraz uczestnika kursu kwalifikacyjnego.

§ 3. Do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, rozmiar obniżek ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, na podstawie mianowania lub umowy o pracę można obniżyć tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu wykonywania prac zleconych przez Zarząd Powiatu.

§ 5. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w § 4 dokonuje Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora szkoły, określając:

1) okres udzielenia obniżki, który nie może być dłuższy od czasu wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący,

2) wysokość obniżki, która nie może przekroczyć 1/3 obowiązkowego wymiaru godzin.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXIV.160.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2013 r., poz. 1195).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z wyłączeniem w § 2 poz. 1 - 4 oraz poz. 6 - 10, które będą stosowane od 1 września 2015 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Monika Łępicka-Gij

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »