reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072),oraz art. 42 ust. 6 i 7pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357), Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli :

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie - 2 oddziały i więcej

10

2

Dyrektor szkoły liczącej:

- do 9 oddziałów

9

- od 10 do 17 oddziałów

8

- powyżej 17 oddziałów

5

3

Wicedyrektor szkoły

10

2. Obniżka, o której mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki inne, niż wymienione w § 1, obniża się tygodniowy wymiar zajęć określony zgodnie z art. 42 ust 3 ustawy- Karta Nauczyciela o 2 godziny tygodniowo.

2. Ustalony zgodnie z ust. 1 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1

Pedagog, psycholog

25

2

Logopeda, doradca zawodowy

35

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Młynarach:

1. Uchwała Nr XXI/112/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy pedagoga i logopedy zatrudnionych w szkołach;

2. Uchwała Nr XXXIII/215/2013 z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/112/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy pedagoga i logopedy zatrudnionych w szkołach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr inż. Stanisława Szczepaniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama