| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art.7 ust.3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska w Pasymiu uchwała, co następuje:

§ 1. Pomoc przyznawana na podstawie niniejszej uchwały będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015r. poz. 174), zwanego dalej "rozporządzeniem", do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.).

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty, położone na terenie gminy Pasym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców realizujących inwestycję początkową w rozumieniu § 3 pkt 10"rozporządzenia".

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 przysługiwać będzie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalne intensywności lub wartości pomocy określone w § 11 " Rozporządzenia", nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 5. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Brygida Starczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »