reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/222/2015 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 174) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878), Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 615/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. U.UE.L.2014.187.1), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na obszarze Gminy Miasto Elbląg zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, stanowiące pomoc regionalną na wsparcie nowych inwestycji, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 615/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE.L.2014.187.1) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 878).

§ 2. 1. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze handlu oraz w przypadkach wymienionych w § 6 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 878).

2. Z pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale nie mogą skorzystać właściciele przedsiębiorstw zlikwidowanych w okresie 2 lat przed datą złożenia wniosku.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, będące własnością przedsiębiorców, wybudowane lub rozbudowane ze środków przedsiębiorców przez przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców, zakupione ze środków przedsiębiorców przez przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części zakupione przez przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 przysługuje na okres od 3 do 6 lat po spełnieniu warunków określonych w § 4 niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 uzależnione jest od liczby utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i przysługuje na okres:

1) 3 lat w przypadku utworzenia do 5 nowych miejsc pracy,

2) 4 lat w przypadku utworzenia od 6-10 nowych miejsc pracy,

3) 5 lat w przypadku utworzenia od 11-20 nowych miejsc pracy,

4) 6 lat w przypadku utworzenia od 21-30 nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od 1 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca spełnił warunki uprawniające do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Marek Pruszak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama