| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 116 290 383,55 zł, w tym:

1) dochody bieżące112 988 543,55 zł,

2) dochody majątkowe 3 301 840 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 115 714 383,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące110 506 482,55 zł,

2) wydatki majątkowe5 207 901 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie 5 207 901 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 586 127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie 1 720 997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku wynosi po zmianie 13 757 262,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 303 865,88zł oraz rozchody w wysokości 5 879 865,88zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi 576 000 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 5 303 865,88 zł, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 806 000 zł oraz na lokaty w kwocie 3 497 865,88 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Wojciech Paliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegajacych zwrotowi


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik5a.pdf

Dochody do przekazania do budżetu w 2016 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »