| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/220/09 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art.50 ust. 6 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/67/2004 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362) usługi opiekuńcze finansowane są przez gminę w ramach zadań własnych i mają charakter obligatoryjny. W związku ze zmianą kryteriów dochodowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za świadczone usługi konieczne stało się dostosowanie warunków odpłatności do obowiązujących wymogów ustawowych.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/220/09
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/220/09
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »