reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXV/450/10 Rady Miasta Białogard

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w danym roku budżetowym mogą być składane w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do wniosków dotyczących zadań publicznych, w których udział środków finansowych z budżetu Miasta nie przekracza kwoty 50.000 zł; wnioski te mogą być uwzględniane w roku budżetowym w przypadku wystąpienia niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie na ten rok.
3. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Burmistrz może powoływać zespoły w celu opiniowania złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz opracowywania wspólnie z wnioskodawcami dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramów i kosztorysów.
§ 4. 1. Przy ocenie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej bierze się pod uwag następujące kryteria:
1) rodzaj zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, z uwzględnieniem jego celowości z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
2) zakres i rodzaj zobowiązania wnioskodawcy w przeprowadzenie inicjatywy lokalnej:
a) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej,
b) świadczenia pieniężne,
c) świadczenia rzeczowe.
2. Zobowiązanie wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz środki pochodzące z innych źródeł niż budżet Miasta nie mogą być łącznie mniejsze niż 30% wartości kosztorysowej zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/139/99 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizowania, realizacji i dofinansowania z budżetu Miasta lokalnych inicjatyw społecznych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Sławomir Domański
Załącznik do Uchwały Nr LXV/450/10
Rady Miasta Białogard
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały Nr LXV-450-10
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama