reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/136/2011 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 12 października 2011r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członków OSP

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r., Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i nr 134, poz. 777) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Rada Miejska w Gryficach uchwała co następuje:

§ 1. 1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z poźn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu. Ekwiwalent wypłaca się za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

2. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 25% ekwiwalentu wyliczonego dla działania ratowniczego. Ekwiwalent wypłaca się za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/270/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członków OSP.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama