reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/540/12 Rady Miasta Szczecin

z dnia 4 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777), oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. .364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/N/14/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie (zmienionej uchwałą Nr XLVI/1173/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ośrodek Kana jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla ośrodka kultury".

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ośrodek Kana może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej".

3) § 6 ust. 4. otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor może powołać i odwołać Zastępcę Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatorów".

4) tytuł rozdziału V Statutu otrzymuje brzmienie:

"Źródła finansowania"

5) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kana jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatorów. Ośrodek Kana sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)".

6) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan finansowy Ośrodka Kana oraz sprawozdanie finansowe podlegają przedstawieniu organizatorom".

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

" Ośrodek Kana pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z następujących źródeł:

1) wpływów z działalności statutowej,

2) dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych przekazywanych przez organizatorów,

3) innych dotacji,

4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

6) innych źródeł " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama