reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/239/2012 Rady Miasta Szczecinek

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173,poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241; z 2010r.
Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 z 2011r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust 1-3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz.1551,
Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz. 842,
Nr 217, poz. 1427 z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 662, Nr 149, poz. 887, z 2012r., poz. 579) Rada Miasta Szczecinek ustala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/205/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1584) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest procentowo zróżnicowana i kształtuje się wg poniższych zasad:


Dochód na osobę

Procentowa odpłatność osoby
samotnie gospodarującej
odpłatność z kwoty 12 zł

Procentowa odpłatność
osób w rodzinie
z kwoty 12 zł

D 1 ? K 1 *

nieodpłatnie

nieodpłatnie

D 1 powyżej K 1 do 600 zł

do 20%

do 30%

D 1 powyżej 600 do 800 zł

do 50%

do 60%

D 1 powyżej 800 do 1.000 zł

do 70%

do 90%

D 1 powyżej 1.000 do 1.300 zł

do 100%

do 100%

D 1 powyżej 1.300 zł

do 130%

do 130%

* D 1 - dochód netto na osobę, ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

K 1 - kryterium dochodowe na osobę, ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mirosław Wacławski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama