reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz. 1568; z2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz.567/ art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012 roku poz. 587)
Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Boleszkowice na 2013 rok:

1. od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,50 zł

2. od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 19,30 zł

3. od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
10,00 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,40 zł

5. od 1m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych naprowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 3,70 zł

6. od budowli 2% ich wartości

7. od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m 2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 1m 2
powierzchni

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Wice Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kopaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama