| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/375/13 Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 24 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 i poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXVIII/293/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 435) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.";

2) uchyla się ust. 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następnego miesiąca po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gwóźdź

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »