reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/348/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebiatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1]) / oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2013 r. poz. 1399/, Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/244/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebiatów, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 372) zmienionej uchwałą Nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej
w Trzebiatowie z dnia 28 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1419) oraz uchwałą Nr XXXVI/292/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2489), wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

selektywnie zebrane szkło odbierane będzie nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,".

2. w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a i c otrzymują brzmienie:

selektywnie zebrane szkło odbierane będzie nie rzadziej niż:

- raz na 2 tygodnie w przypadku nieruchomości, w których występuje powyżej 10 lokali,

- raz na 2 miesiące w przypadku nieruchomości, w których występuje do 10 lokali,".

c) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż:

- raz na tydzień"

3. w § 12 ust. 1 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

selektywnie zebrane szkło odbierane będzie nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Ruszkowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama