reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVIII/332/2014 Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie w przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182, poz 509) Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub przedszkola informuje pisemnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, zwany dalej "Ośrodkiem", o potrzebie udzieleniu pomocy.

2. Informacja dyrektora szkoły lub przedszkola o potrzebie przyznania posiłków, która przekazywana jest do Ośrodka, zawiera imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz datę, od której dziecko spożywa posiłki.

3. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1, nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez Ośrodek decyzji administracyjnej w sprawie.

4. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym spożywane były posiłki przez uczniów i dzieci, o których mowa w ust. 1, odpowiednio dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej lub przedszkola lub podmiot realizujący dożywianie przedkłada w Ośrodku listę uczniów lub dzieci, liczbę spożytych przez nich posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz koszt jednego posiłku.

5. Ośrodek pokrywa koszty posiłków, o których mowa w ust. 1, na podstawie listy, o której mowa w ust. 4.

§ 2. 1. Liczby dzieci i uczniów, którzy spożywają posiłki na podstawie § 1, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Darłowo, w poprzednim miesiącu kalendarzowym w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

2. Nadzór nad liczbą dzieci i uczniów wraz z procentowym udziałem pomocy udzielanej w myśl § 1 ust. 1 prowadzi Ośrodek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama