| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020, zwanego dalej obszarem.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar z wyłączeniem rezerwatu Osetno, dla którego ustanowiono plan ochrony w drodze zarządzenia Nr 20/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 28 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Osetno, uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

§ 2. Opis granic obszaru w formie listy współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Działania w zakresie monitoringu stanu przedmiotów ochrony i realizacji działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5a do zarządzenia.

§ 8. Wskazania do zmian w uchwale Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, uchwale nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w Szczecinie


Grzegorz Kubiak


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »