reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/27/15 Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t Dz.U. z 2014r. poz 849), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 465.) oraz art 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328, 1644) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Reczu: zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określa inkasentów ww. podatków, określa termin płatności dla inkasentów, wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie gminy Recz pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom dla poszczególnych sołectw Gminy Recz:

1. Jarostowo - Robert Babiak;

2. Lubieniów - Sabina Ćwiek;

3. Pomień - Monika Cieplucha;

4. Rajsko - Zofia Janina Misiek;

5. Sicko - Tadeusz Cybulski;

6. Sokoliniec - Jolanta Górska;

7. Suliborek - Elżbieta Kseniak;

8. Wielgoszcz - Monika Piesyk;

9. Żeliszewo - Jarosław Sankowski;

10. Grabowiec - Iwona Błażko;

11. Nętkowo - Piotr Żygała;

12. Rybaki - Aneta Kamionka;

13. Słutowo - Julia Zarzycka;

14. Sulibórz - Andrzej Kazimierz Szymański;

15. Pamięcin - Agnieszka Musialik.

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić,

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego w Reczu podatków pobranych w sołectwachGminy Recz.

§ 6. Jeżeli termin płatności dla inkasentów jest dniem wolnym od pracy, rozliczenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym.

§ 7. W razie zwłoki w dokonaniu rozliczenia i wpłat zainkasowanych podatków przez inkasentów naliczone będą odsetki za zwłokę .

§ 8. Inkasenci nie inkasują należności od podatników, którym udzielono prolongaty lub którzy dokonują wpłat po określonym terminie płatności.

§ 9. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za inkasowanie należności i są zobowiązani do podpisania, przed dokonaniem poboru podatków, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.(Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 Nr. 92, poz. 2624.)

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Pawłowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama