reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.116.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 3 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 uchwały Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso, została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 9 kwietnia br.

Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 22 kwietnia 2015 r., powzięło wątpliwość, co do zgodności jej postanowień z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465).

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Dolice pismem z dnia 23 kwietnia br. (znak pisma: K.0010.171.AS.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym terminie nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Dolice. Pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Rady Gminy Dolice poinformował, iż punkt dotyczący uchylenia kwestionowanej części uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad sesji zaplanowanej do 20 maja br.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż narusza ona w sposób istotny przepisy art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym.

Wskazane przepisy upoważniają radę gminy do zarządzenia poboru przedmiotowych podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Rada Gminy Dolice, przekraczając ustawowe ramy stanowienia aktów prawa miejscowego, w § 3 uchwały uregulowała kwestie dotyczące ewidencjonowania pobranych podatków na kwitariuszach przychodowych (ust. 1), wpłaty pobranych podatków na rachunek bankowy lub w kasie urzędu (ust. 2) oraz przedkładania kwitariuszy przychodowych z wypełnionymi wpłatami (ust. 3).

W tym stanie rzeczy, Kolegium Izby - mając na uwadze termin, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - stwierdziło nieważność § 3 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 uchwały Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Ponadto, Kolegium Izby zwraca uwagę, iż w § 3 ust. 1 uchwały ustalając wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% zainkasowanych kwot podatków, zbędnie użyto wyrażenia "należności".

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama