| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Resko

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/47/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Resko (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 81, poz. 1314), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się ust. 4;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Resku.";

3) skreśla się § 6;

4) w § 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

Stypendia będą wypłacane w dwóch transzach:

1) pierwsza transza zostanie wypłacona w terminie do 31 grudnia za okres od 1 września do

31 grudnia;

2) druga transza zostanie wypłacona w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do

30 czerwca";";

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Resku.";

6) skreśla się § 11;

7) skreśla się § 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Resko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Renata Kulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »