| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/75/15 Rady Gminy Rewal

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zmianami) oraz 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal", który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/349/13 Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal oraz uchwała Nr LI/392/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/349/13.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Tasarz


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/75/15
Rady Gminy Rewal
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »